Kreativita | Kreativní myšlení 

Kreativita je specifické myšlení, které vede ke vzniku nových nápadů, myšlenek, idejí, postupů apod. Jedná se vlastně o lidskou dovednost. Dost často je kreativita spojená s netradičním řešením problémů. Tedy ne tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Jde o nové myšlení, často spojované s myšlením “out of box” (mimo krabici, mimo zavedené hranice). Kreativitou se zabývá psychologie

Kreativita v praxi není o tom, že budete generovat obrovské množství nesmyslných nápadů. Možná v první fázi kreativního procesu ano, ale hlavním cílem kreativity je přijít s nápadem, který má vysokou přidanou hodnotu.

Kreativec 

Jedná se o člověka, který je schopen kreativního myšlení. Podporuje své schopnosti, trénuje kreativní postupy a přináší tak řadu kreativních nápadů. Nespokojí se s tím, že přišel na jedno řešení, chce další a lepší.  

Překážky kreativity 

Dosáhnout kreativity ve firemním prostředí je komplexní a náročná práce. Kreativita například nemůže vznikat tam, kde se zaměstnanci bojí říct vlastní názor. Překážek kreativity je celá řada. Níže jsou uvedeny jen některé z nich: 

 • strach sdělit vlastní názor
 • negativní myšlení
 • kritický přístup 
 • neznalost kreativních technik a metod
 • povaha 
 • ego, narcismus
 • silný stereotyp 
 • špatný zdravotní stav 
 • stres

Dá se kreativitě naučit? 

Jednoznačně ANO. Bylo již prokázáno, že kreativita je dovednost, která se dá trénovat. Musíte odstranit všechny překážky uvedené výše a zaměřit se na postoje, schopnosti a proces. Propojením všech uvedených kategorií, rozvinete vlastní kreativní jednání.  

Jak rozvíjet kreativitu

První skvělý krok je rozhodnout se, že se chcete naučit přicházet s novými nápady. Ze začátku vůbec není důležité, zda je nápad realizovatelný a má vysokou přidanou hodnotu. Jde o to, podpořit vlastní mozek, aby vám generoval jednu myšlenku za druhou. V další fázi je budete třídit a vybírat si ty nejlepší. 

Začněte u sebe a zkuste tato doporučení: 

Posílit vlastní kreativní myšlení je cesta na dlouhou dobu. Nevzdávejte se opravdu trénujte. Také pozorujte, kolik vašich nápadů se ujme a realizuje. 

Čím více jich bude, tím více jste zdravě kreativní. 

Synergie

Synergie je velmi žádaný stav, kdy na sebe působí vzájemně a prospěšně více prvků a jejich působení vede k většímu výsledku než jste očekávali a než jste vložili do dané aktivity. Dochází tak ke vzniku synergického efektu. V praxi je dost těžké dosáhnout synergie. 

Synergie vzniká především společným působením, spoluprací a spojováním rozdílných přístupů a specializací. Základem vzniku synergie je kreativní myšlení a schopnost naslouchat i odlišným názorům apod. Synergie rozhodně nemusí být náhodnou záležitostí. Dá se správným vedením týmu dosáhnout např. v projektovém řízení, na workshopech a nebo v každodenním provozu cílenou spoluprací firemních týmů. 

Na synergii je založena teorie holismu. S tímto pojmem se spíše setkáváme u holistického managementu nebo celostní medicíny. 

Dysergie

Působí-li více prvků, které nespolupracují, může také dojít k opačnému efektu k synergii tzv dysergii. Výsledek by se dal vyjádřit jako 1 + 1 = 1. Dysergii není problém v praxi potkat. Každý nefunkční tým často produkuje tyto výsledky. 

Synergický efekt

Synergický efekt je výsledkem působení synergie. Synergický efekt je konkrétní výsledek, který je větší než součet účinku zapojených složek, účastníků do aktivit, ve kterých efekt vznikl. Jednoduše to znamená, že 1+1>2. Dochází k němu při vzájemném spolupůsobení více složek. Pokud složky spolupracují, podporují se, může vzniknout účinnější postup a tím hodnotnější, větší výsledek.  

Inovace | obnova | zdokonalení

Inovace je žádoucí zlepšení, obnova produktu nebo služby. Jde o to, že vytvoříte kvalitativně nebo i kvantitativně lepší produkt než je ten předcházející. Jde o to, že dokážete v praxi zrealizovat skvělou myšlenku z kreativního procesu. To znamená, že inovace prochází většinou firemních procesů od marketingu, designu, přes nákup materiálu až po výrobu a dodání zákazníkovi. 

Firmy potřebují inovace, protože každý produkt má omezenou dobu životnosti - životní cyklus produktu. Pokud jej nebudete inovovat, ztratí o něj zákazníci zájem nebo konkurence přijde s produktem s vyšší přidanou hodnotou. Inovace by měla být součástí firemních procesů a kultury firmy. 

Inovace je úzce spjata se zavedením ZMĚNY. Doporučujeme: 

Typy inovací

Podle toho, na co se zaměříte, můžete rozlišovat různé typy inovací např.: 

 • produktové inovace
 • procesní inovace
 • organizační inovace
 • marketingové inovace 
 • technologické inovace
 • ….